Induktion


Vad är egentligen Induktionsbelysning?

Induktionsbelysning bygger på en mycket stabil ljuskälla som med fördel ersätter traditionella belysningskällor inom industri och offentlig förvaltning. Grund idéen härstammar från den genialiske Nikola Teslas fysiska framsteg inom elektromagnetismen i slutet av 1800-talet. Tekniken patenterades först i början av 1990-talet av Osram/Philips. Produkterna ansågs för dyra för marknaden och patentet föll i glömska. Efter att patentet gått ut, började Kinesiska företag att utveckla belysningskonceptet mot nya generationer.

Hur fungerar det?

Läs mer...
Med hjälp av elektromagnetisk induktion, skapas ett magnetiskt fält som joniserar gasen argon som finns inne i en glaskolv. I processen uppstår fotoner som skapar ett ultraviolett ljus som blir synligt via ett spärrskikt av färg på glaskolvens insida. Induktionsbelysningens fördelar är bl.a. att den ger ”mer” ljus än andra ljuskällor och är mer bredspridande och kan därmed kraftigt reducera antalet armaturer på befintliga platser.

Detta gör att man med mycket god ekonomi kan ”hämta” hem investeringar i induktionsarmaturer och dessutom vinner miljömål genom kraftiga reduceringar av energi och minskade koldioxidutsläpp. Induktionsbelysning från Kaisen utmärker sig som en högklassig ljuskälla som har en färg-återgivning på > 80 lumen/watt.

Den naturliga färgåtergivningen ger ett behagligt och välbefinnande sken och beror på att tekniken tillhör en av få ljuskällor som återger solens alla 7 färger. Induktionsbelysning är dessutom helt flimmerfritt vilket påverkar oss människor på ett positivt sätt.

Energieffektiv och driftssäker

Läs mer...
Med en synnerligen låg effektförbrukning och helt utan drosseleffekt, kan induktion i vissa fall ersätta befintlig belysning med 1 på 2 armaturer och ändå öka antalet lux på golvytan. Induktionsbelysning medger även tändning och släckning utan fördröjning. Induktionssystemen är helt befriade från reaktiva effekter och har godkända EMC dokument dvs fria från övertoner. Kaisen Induktionsbelysning är godkänd enligt CE och RoHS och klarar även EU:s EKO-design direktiv.

Undershållsfria armaturer

Läs mer...
Genom den långa livslängden, 100 000 timmar och med endast 30% i ljusavmattning under sin livstid, kan många fasta avgifter reduceras, t.ex. byte av rör och drosslar. Genom den långa livslängden kan man räkna med över 10 år utan lampbyten. Armaturerna är också okänsliga för stötar och vibrationer samt även mycket tåliga mot åska och strömspikar. Armaturerna har även en allmänt låg driftstemperatur vilket eliminerar en förtida åldring av drivdorn. Lamptemperaturen överstiger inte 75 grader vid 300w vilket kan helt eliminera AC behov inom t.ex. känslig industri, ishallar och sportarenor. Armaturerna är även okänsliga för kyla samt fungerar i mycket höga temperaturer.