Leasing


Kaisen Europe AB har startat ett samarbetsavtal med Leasepro Nordic AB.

Leasing är ett avtal mellan Leasing-givaren som ägare och dig som användare av utrustningen. Med leasing betalar du bara för användningen av utrustningen, inte ägandet. Leasing är särskilt fördelaktigt för dig som planerar att behålla utrustningen när leasingavtalet löper ut. Genom oss kan du leasa hela din nya belysning utan att din kreditvärdighet påverkas. Leasing ger följande fördelar:

  • Hela leasingavgiften är avdrasgill mot företagets resultat
  • Ökar likviditeten
  • Fördelad kostnad gör det enkelt att budgetera och kan anpassas till intäkterna
  • Skuldsätter inte företaget
  • Bibehållet låneutrymme hos banken

Kontakta oss på Kaisen för vidare information om hur en eventuell leasing kan hjälpa dig till investering i ny belysning.