Produkter


Industri, Hall & Ridsport

High Bay, Bredstrålkastare och Floodlight

High Bay och TL-seriens bredstrålkastare är anpassade för höjder över 4 meter och är speciellt lämpade för t.ex. Industri och idrottshallar, lager och områdesbevakning. Floodlight lämpar sig för skidbackar, industriområden och tränings- och idrottsanläggningar. För jordbruk, stall, och ridsport rekommenderar vi våra D-klassade armaturer, KS-HL010, KS-HL505 samt KS-TL001.

Väg, park & Offentlig miljö

Väg och Parkarmaturer

Vägarmaturer, anpassade för cykel och gångvägar, större trafikleder och trafikplatser. Ersätter kvicksilver och högtrycksnatrium både i industri-, park- och lantbruksmiljöer.

Fasad & fastighet

Tak och inbyggnadsarmaturer. Arbets och fasadbelysning

Armaturer för inomhus och utomhus montering för höjder upp till 3 meter. OS-serien är en inbyggnadsmodul, speciellt anpassad för kontor och butik. Runtomstrålande CL-serien passar lågbyggda industrilokaler, lager, garage, stall och lantbruk. FL och WL-serien är utvecklad för fasad och skyltbelysning.