Om oss


Kaisens Induktionsarmaturer konstrueras och tillverkas i Kina med krav från både internationella och europeiska myndigheter men framför allt utifrån våra nordiska krav och inte minst påverkan av ett nordiskt klimat. Vi förbättrar ständigt våra produkter. Vår lyhördhet från våra kunder genomsyrar mycket av produktutvecklingen. Induktionsteknikens överlägsna livslängd medverkar även till en av marknadens mest generösa produktgarantier som löper på hela 5 år.

Vi på Kaisen Induktionsbelysning arbetar oftast direkt mot kund där vi genomför kostnadsfria energi och Dialuxberäkningar som bevisar Induktionsteknikens stora ekonomiska och energibesparande fördelar

Vår strategi

Kaisen Europe AB:s strategi är att fortsätta att etablera oss som en stabil och mycket långsiktigt aktör på belysningsmarknaden. Våra kunder kommer i första hand och vi utformar framtiden för Kaisen Europe AB på ett för verksamheten optimalt sätt.

Vår värdegrund

Vår värdegrund utgörs av tre ledord:

Service: Vår ambition är att överträffa kundens förväntningar

Professionalism: Vi agerar affärsmässigt genom att visa intresse och söka förståelse för våra kunders verksamhet och behov.

Långsiktighet: Med en långsiktig syn på investeringar och ägande är vi en stabil belysningspartner för framtiden.

Kvalitetspolicy

I vår verksamhet skall vi genom ständiga förbättringar, erbjuda rätt kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kan kännetecknas av god affärsetik. Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas så att de har goda kunskaper för att, på ett så kompetent sätt som möjligt, kunna utföra sina arbetsuppgifter.